شلوار کارگو در 4 رنگ اصلی
‌ ایر جردن Air Jordan
✅ دو سایز L  , XL
✅ ۴ رنگ اصلی
✅ پارچه کتان TC وارداتی